PRIVACY VERKLARING

Privacy verklaring:

 

  • KynoCompany verzamelt persoonsgegevens van hondeneigenaren als bijvoorbeeld naam, adres, emailadres ten behoeve van de werkzaamheden die KynoCompany moet uitvoeren. Zoals het versturen van email/facturen/nieuwsbrieven. En het rijden naar de hondeneigenaar zijn/haar huisadres.
  • Deze gegevens worden opgeslagen in mappen en op de beveiligde computer van KynoCompany.
  • Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.
  • KynoCompany zal niet meer gegevens verzamelen dan nodig is. En zal een jaar nadat de hondeneigenaar geen gebruik meer maakt van de diensten van KynoCompany zijn/haar gegevens verwijderen.
  • Iedere klant van KynoCompany heeft het recht op inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen van zijn/haar geregistreerde gegevens.

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code “gat._anonymizeIp();” is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

DISCLAIMER

Disclaimer:

De gegevens op deze website zijn te beschouwen als algemene informatie. Er kunnen geen rechten, in welke vorm dan ook, aan worden ontleend. KynoCompany is niet aansprakelijk voor enige schade welke mocht (zijn) ontstaan als gevolg van onjuiste informatie op deze site. Ook aanvaardt KynoCompany geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de webpagina’s welke u via deze site kunt bereiken.

De auteursrechten op deze website en de daarin opgenomen content berusten bij KynoCompany. Het is toegestaan informatie voor persoonlijk gebruik te downloaden en/of te printen.